Search

Hata-Çözüm Havuzu0 yorum

Burada karşılaştığım hatalardan ve bu hatalara karşılık bulduğum çözümlerden kısaca bahsedeceğim. Yeni hatalar ve çözüm önerileriniz olursa mesaj atabilirsiniz. Burada oluşturacağımız hata ve çözüm havuzunun yararlı olması dileğiyle.

HTTP Error 500.21 Hatası 

HATA: 
Uzun adıyla, 
HTTP Error 500.21 - Internal Server Error Handler "PageHandlerFactory-Integrated" has a bad module "ManagedPipelineHandler" in its module list
olarak bilinen hatayla genellikle ilk defa IIS üzerinden web sitesi çalıştıracağımız zaman karşılaşırız.
Bu hatanın temelinde IIS üzerinde ASP.NET 4 kayıt işleminin doğru olmaması durumu vardır.

ÇÖZÜM:
Kayıt işlemi için komut satırı yönetici olarak çalıştırılır ve işletim sistemine göre uygun olan komut çalıştırılır.

32bit (x86) Windows%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir 64bit (x64) Windows
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir 


WebForms UnobtrusiveValidationMode Hatası

HATA: 
Uzun adıyla, 
WebForms UnobtrusiveValidationMode requires a ScriptResourceMapping for 'jquery'. Please add a ScriptResourceMapping named jquery(case-sensitive) hatası

ÇÖZÜM:
Global.asax içerisinde Application Start metodunu aşağıdaki kodu ekleyerek çözebilirsiniz. Kullandığınız Jquery sürümünü doğru yazmanız gerekir.

ScriptManager.ScriptResourceMapping.AddDefinition("jquery", 
  new ScriptResourceDefinition
{
Path = "~/scripts/jquery-1.9.1.min.js",
DebugPath = "~/scripts/jquery-1.9.1.min.js",
CdnPath = "http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1.min.js",
CdnDebugPath = "http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1.js"
});
Diğer bir yöntemse, Web config dosyası içerisine aşağıdaki kodu eklemeniz halinde düzelecektir.
  
 
   
  


Unable to evaluate expression because the code is optimized or a native frame is on top of the call stack

HATA: 
Bu hatayı Response.Redirect gibi bir yönlendirme fonksiyonu üzerinde alırız. Bu hata bir işlemin yerine getirilmeden yönlendirme yapmaya çalıştığımızda meydana gelir.

ÇÖZÜM:
Fonksiyonumuzu aşağıdaki gibi kullanmamız gereklidir. Burada ikinci parametre ile endResponse özelliğini false vermiş oluyoruz.
Response.Redirect("Sayfa.aspx", false); Dizenin Uzunluğu maxJsonLength Özelliğinde Ayarlanan Değeri Aşıyor

HATA: 
Bu hatayı Json üzerinde taşınacak maksimum uzunluğu aştığınız zaman alırsınız ve veriniz taşınmaz.

ÇÖZÜM:
Bu hatanın çözümü için webconfig üzerinden json uzunluğunu mümkün olduğunca yüksek bir sayıya ayarlamamız gerekir.

 
  
   
  
 


Invalid web service call, missing value for parameter \u0027filters\u0027 
HATA: 
Hatalı bir parametre ile web service çağırılmasından kaynaklanır. Bu durum genellikle web service fonksiyonunun bizden beklediği parametre adının, gönderdiğimiz parametre adıyla eşleşmemesindendir.

ÇÖZÜM: Parametre isimlendirmelerinin aynı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Özellikle bizden beklenen parametre Case-Sensitive özelliklidir ve büyük küçük harf durumuna dikkat etmemiz gerekir. 


"No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource 

HATA: 
Bu hata url üzerinden veri çekmek istediğimiz zaman meydana gelmektedir. Bu hatanın sebebi web standartlarından kaynaklanan bir güvenlik sistemidir. Cross-origin resource sharing(CORS) farklı sunucu ve clientlar arasında bilgi paylaşımıdır ve bu mekanizmayı işletmek için header alanına ilgili izinlerin verilmesi gerekmektedir. Örneğin bir .net servisinize dışarıdan gelen tüm isteklerin erişmesini istiyorsanız web config alanına aşağıdaki kodu eklemeniz gerekmektedir.ÇÖZÜM: CORS hakkında detaylı bilgi almak için http://enable-cors.org/
adresine göz atabilirsiniz. Windows için web config sayfasına aşağıdaki kodu eklemeniz gerekmektedir.


 
  
   
    
   
  
 Serializing object that contains cyclic object value Hatası

HATA: 
Bu hata Javascript ortamında array ifadelerini json formatına dönüştürürken karşımıza çıkmaktadır. Çözümü için JSON.serialize ifadesinin ikinci parametresine kodlar yazarak çözüme ulaşıyoruz.ÇÖZÜM: Kod blogu aşağıdaki gibi:

seen = [];

JSON.stringify(obj, function(key, val) {
  if (val != null && typeof val == "object") {
    if (seen.indexOf(val) >= 0) {
      return;
    }
    seen.push(val);
  }
  return val;
});


Bootstrap glyphicons woff(woff2) 404 not found Hatası
HATA: 
Bu hata sistemimiz woff yada woff2 türünden dosyayı tanımadığı için ortaya çıkar. Uygulamamızda bu tür bir dosya olmasına rağmen 404 hatası almamız bize dosyanın olmadığı izlenimi versede aslında sorun tanınmayan bir dosya uzantısı olmasından kaynaklanmaktadır. ÇÖZÜM: Bu sorunun çözümü için 2 farklı yol bulunmaktadır. 
İlki IIS üzerinde MIME Type olarak woff(IIS7 ve öncesinde bulunmayabilir) ve woff2 türlerinin tanımlı olup olmadığı kontrol edip tanımlamak.
İkinci yöntem iste web.config dosyamıza aşağıdaki kodları yazmak.

 
  
  
 
En üst dizinin üstüne çıkmak için öndeki .. kullanılamıyor Hatası
HATA: 
Bu hata benim karşıma routing mekanizmasını işletirken çıktı. Çeşitli sebeplerden dolayı çıkabilecek olan bir hatadır


ÇÖZÜM: Bu sorunun çözümü için iki nokta kullanımı(../) yerine, noktasız (/) kullanım denenmelidir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com