Search

Hızlı Notlar1 yorum

*Burada yazılım geliştirme esnasında hızlıca erişmek isteyeceğim kısa kodları paylaşacağım.

1-(C#) Repeater kontrolü üzerinde sıralama yaptırırken, sıra numarası olarak satır numarası verme işlemini sağlayan kod:
<%#(((RepeaterItem)Container).ItemIndex+1).ToString() %>

2- (C#) Split Fonksiyonunu String ile Kullanmak:
Split(new string[] { "string_ifade" }, StringSplitOptions.None);

3- (C#) Nullable int to int (int? to int):
int sayi1;
int? sayi2;
sayi1 = sayi2.GetValueOrDefault();

4- (C#-ASP.NET) List ya da String Array nesnelerini Repeater'a bağlamak:
Elimizde sadece

<%# Container.DataItem %>

5- (HTML) Image bağlantıları sağlanırken, src ile yolu gösterilen dosya bulunamıyorsa arka planda hata alırız ve istenmeyen bir görüntü oluşur. Bu şekilde yolu bulunamayan image için default(varsayılan) bir image atamamız uygun olacaktır. Bunu html ile aşağıdaki gibi yapabiliriz.

 

6- (C#-ASP.NET) ViewState kontrolüne static methodlar içinden erişilemez. Çünkü ViewState sayfada(page) tutulur, static methodlar ise sayfa yaşam döngüsünün(page life cycle) dışarısındadır.


7- (JavaScript) Eval fonksiyonu ile string ifadeleri kod gibi çalıştırabiliriz. Örneğin string ifademiz x ve y değerlerinin toplamını veren bir işlem olsun. Bu işlemi çalıştırmanın yolu string ifademizi eval fonksiyonundan geçirmek olacaktır. Bu sayede dinamik fonksiyonlar oluşturulup kullanılabilir.
var islem = "x+y";
islem = eval(islem);
yukarıdaki eval fonksiyonu kullanımından sonra ifademiz x+y olmuş olacak ve işlem gerçekleştirilecektir.

8- (JavaScript) Bir değişkenin değerinin olup olmadığını (undefined, empty gibi) sorgulayan ifade:
if(typeof degiskenAdi !== 'undefined') 
{
   //Bu durumda degiskenAdi tanımlıdır
}

9- (C#) Generic List bir ifadeyi JSON formatına çevirme işlemini sağlayan kod:
      var oSerializer = new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer();
      string jsonListSoruRow = oSerializer.Serialize(genericListIfade);

10- (Veritabanı-MSSQL) Veritabanı işlemlerinde tablolar arasında genel sonuçlar göstermek isteyebiliriz. Örneğin her tablonun satır sayılarını alıp bir tablo üzerinde göstermek istediğimizi varsayalım. Bunun için View kullanacağız örnek kod aşağıdaki gibi:
SELECT (SELECT COUNT(*) AS kullaniciSayisi
         FROM   dbo.Kullanici) AS kullaniciSayisi,
           (SELECT COUNT(*) AS anketSayisi
            FROM   dbo.Anket) AS anketSayisi

11- (JavaScript-ASP.NET) Template olarak kullanılan web içeriklerinde bulunan menu(link) seçim özellikleri her sayfa için ayrı bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece hangi sayfada bulunuyorsak o sayfayla ilgili linki active edebiliyorduk. Ancak, masterpage tarzı yapılarda genellikle link masterpage içerisinde gömülü olduğu için link geçişlerindeki active özelliğini yansıtmakta zorluklar yaşanmaktadır. Bu durumun çözümü için url adresindeki link üzerinden gidilecektir. Aşağıda kodu paylaşıyorum:
      var loc = window.location.href; //This will give you the current URL
      var filename = loc.substring(loc.lastIndexOf('/') + 1, loc.length); // THIS WILL GIVE U D CURRENT PAGE NAME
      $(".sidebar-menu li").removeClass("active");
      $(".sidebar-menu a[href*='" + decodeURIComponent(filename.replace(/\+/g, " ")) + "']").parent('li').addClass("active");

12- (JavaScript) JavaScript ile opsiyonel(varsayılan-default) parametre nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Bunun için çeşitli kodlamalar yapılabilir, benim kullandığım kod aşağıdaki gibi.
 function deneme(degisken)
 {
  degisken = typeof degisken !== 'undefined' ? degisken : "Varsayılan Bir Değer";
 }
Burada deneme fonksiyonuna herhangi bir değer gönderilmezse degiskene "Varsayılan Bir Değer" şeklinde ifade atar. Siz bu ifade yerine istediğiniz bir varsayılan değer yazarak değişkenin değerini güncelleyebilirsiniz. degisken ifadesine bir değer girilirse o ifade atanacaktır.

13- (JavaScript) Array yapısına sahip bir değişkenden kayıt silinme işlemi:
arrayDegisken.splice(siraNo, sayi); //siraNo: Hangi sıradan başlanacağı, sayi: kaç tane silineceğini belirtir


14- (JavaScript) Döngü içerisindeki bir arrayden kayıt silme işlemi çeşitli zorluklara sahiptir. Çünkü silinen her kayıtta array ifadesinde azalma meydana gelmektedir. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz.
  
var i = arrayDegisken.length;
 while (i--) {
  if (arrayDegisken[i].ifade == "") {
      //Boştur bu ifade silinmelidir
      arrayDegisken.splice(i, 1);
       }
      }


15- (SQL) MSSql üzerinde istediğimiz satır numaraları arasındaki kayıtları çekmek için aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnek sorguda 4500 ile 5500 arasındaki kayıtlar çekilmiştir.
select top(1000) id,ad from TabloAdi where id NOT IN (select top (4500) id from TabloAdi)


16- (C#-ASP.NET-JavaScript) Javascript üzerinde ResolveUrl yapma ihtiyacı hissetmişsinizdir. Bunun için güzel bir çözüm yöntemi bulmuş Joel Varty isimli blog yazarı, burada paylaşıyorum.

Öncelikle aspnet sayfamızda bu şekilde baseUrl tanımlaması yaptık ve bu baseUrl değişkenini istediğimiz zaman kullanabileceğiz.
function ResolveUrl(url) {
  if (url.indexOf("~/") == 0) {
    url = baseUrl + url.substring(2);
  }
  return url;
}
Artık istediğimiz zaman ResolveUrl fonksiyonunu çağırarak bağlamalarımızı çözümletebiliriz.

17- (JavaScript) Bir elementin başka bir elementin içerisinde olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.


if ( $("#altElement").parents("#ustElement").length == 1 ) { 
  //Üst elementin içerisindedir
} else {
  //Üst elementin içerisinde değildir
}

18- (C#-ASP.NET-JavaScript) JSON Client(AJAX) Max Member sınırının arttırılması 19- (Oracle) Elinizde bulunan herhangi bir column adının hangi tablo ve veritabanında geçtiğini bulmak isterseniz aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
select owner, table_name from all_tab_columns where column_name = 'COLUMN_ADI';


20- (Oracle) Veritabanında olan tüm sequenceları listelemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
select sequence_owner, sequence_name from dba_sequences;
--ALL_SEQUENCES  yetkin olanlar
--USER_SEQUENCES  sahip oldukların


21- (Oracle) Veritabanında bulunan tüm objeleri listelemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. object_type kısmına istediğiniz değeri(PROCEDURE,TABLE gibi) vererek ilgili tipe göre verileri listeleyebilirsiniz.
SELECT owner, object_name
FROM dba_objects 
-- WHERE object_type = 'PROCEDURE' 
-- WHERE object_type = 'TABLE'


21- (Oracle) 
Package=> PL/SQL tiplerinin, fonksiyonlarının, procedurelerin ve alt programcıkların toplandığı yapılardır. Spec ve Body kısmı olmak üzere ikiye ayrılır. Spec kısmında başlıklar, body kısmında ise içerik kodları yer alır.
Synonym=>  Synonym türkçe anlamı bakımından eş anlam demektir. Synonym kısaca oracle nesnelerine verilen takma adlardır. Oracle üzerindeki nesne adlarının olduğu gibi dışarıya açılmasını önlememizi sağlar. Bu durum veri güvenliğinin sağlanmasında faydalı olur. Ayrıca uzun adlara sahip olan nesneleri kısa olarak adlandırıp kullanmamıza yardımcı olur.

1 yorum:

Unknown at: 10 Mart 2016 06:02 dedi ki...

MÜKEMMEL

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com