Search

C# Delegate Kullanımı0 yorum

C# Delegate Kullanımı

delHer ne kadar bazı programlama dilleri(Java) tarafından Delegate kullanımının nesne yönelimli programlama paradigmasına aykırı olduğu savunulsada, C# tarafından sahiplenilmekte ve kullanılmaktadır. 
Peki delegate nedir ve neden kullanılır?
Delegate en basit anlamıyla metod referansıdır. Yani delegate metod referansını tutar.
Delegate tanımlanırken metodun geri dönüş değeri ve parametreleri belirlenir. Geri dönüş değerini void ve parametresiz tanımlamak da mümkündür. Kullanılacak metod, tanımlanmış olan delegate geri dönüş ve parametrelerine uygun olmalıdır.
Delegenin(delegate) başvurduğu bir metodu dinamik olarak değiştirebiliriz. Dolayısıyla bir delegeyi çağıran kod her çalıştığında farklı bir metod çalıştırabilir.

Delegate kullanılması metodları daha rahat kontrol etmemizi sağlayacak ve uygulamamızın performansını artıracaktır.
Bir örnek yapalım, markette satın alınan ürünler için fiş çıkaracaksınız. Satın alınan ürünün kaç tane olduğunu biliyorsunuz. Bu ürünler için hem KDV dahil hem de KDV hariç fiyatlarını göstereceksiniz. Bunun için iki ayrı metod tanımlayabilir ve bunları delegate yardımıyla kullanabilirsiniz. Örneğimizin kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibi.
 
  //Hesaplama adında bir delegate tanımı yapıldı.
  //int tipinde bir parametre bekliyor
  public delegate decimal Hesaplama(int adet); 
  static void Main(string[] args)
  {
   Hesaplama del = Fiyat;
   Console.WriteLine("KDV Hariç 5 Ürün"+
   " Fiyatı: {0}", del(5)); 
   del = KDVFiyat; //delegate değiştiriliyor
   Console.WriteLine("KDV Dahil 5 Ürün"+
   " Fiyatı: {0}", del(5));
   Console.ReadLine();
  }

  static decimal Fiyat(int sayi)
  {
   //Fiyat 10.5 kabul edilerek hesaplandı. (KDV Hariç)
   return sayi * 10.5m;  
  }

  static decimal KDVFiyat(int sayi)
  {
   decimal kdvharicfiyat = sayi * 10.5m;
   //KDV %18 düşünüldü
   return kdvharicfiyat + kdvharicfiyat * 0.18m;
  }

Aynı işlemi yapacağımız farklı bir kod yazımı daha yapalım. Burada delegate kullanımının daha etkili bir yöntemini göreceksiniz.

 
   public delegate decimal Hesaplama(int adet); 
   static void Main(string[] args)
   {
       //istediğimiz sayıda ürün gönderebiliriz 
       //Delegate tip, fonksiyon değişkenmiş gibi gönderilir
       Console.WriteLine(SonucHesapla(5, Fiyat));
       Console.WriteLine(SonucHesapla(5, KDVFiyat));
       Console.Read();
   }

   public static decimal SonucHesapla(int sayi, Hesaplama hesapla)
   {
      return hesapla(sayi);
   }

   static decimal Fiyat(int sayi)
   {
      //Fiyat 10.5 kabul edilerek hesaplandı. (KDV Hariç)
      return sayi * 10.5m;
   }

   static decimal KDVFiyat(int sayi)
   {
      decimal kdvharicfiyat = sayi * 10.5m;
      //KDV %18 düşünüldü
      return kdvharicfiyat + kdvharicfiyat * 0.18m;
   }

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com