Search

Opsiyonel ve İsimlendirilebilen Parametreler (Optional Parameters)0 yorum

C# ile Opsiyonel ve İsimlendirilebilen Parametreler

opsiyonel ve isimlendirilebilenMetodlarımızı yazarken parametreleri belli bir sırayla ve değerleriyle birlikte göndeririz. Ancak kimi zaman değerlerin hangi sırada gideceğini biz belirlemek isteyebiliriz.(named parameter) Hatta bundanda öte biz bir parametre değeri göndermiyorsak metodumuz kendiliğinden istediğimiz bir varsayılan parametreyi atasın isteyebiliriz (optional parameter). Bu durumu sağlamak için isime göre parametre çağırma ve opsiyonel parametre çağırmayı kullanıyoruz.


İsimlendirilen Parametreler(Named Parameters)

Bu durumu sağlamak için parametre ismini yazar ve sonuna ":" karakterini ekleriz. Bu şekilde hangi parametreden bahsetmiş olduğumuzu belirtmiş oluruz. Örneğin Kisi adında bir metodumuz olsun ve bu metod sırayla isim(string), yas(int) ve kilo(double) parametrelerini alsın. Bizde farklı sıralarla bu fonksiyonumuzu çağıralım.
Öncelikle metodumuzu tanımlıyoruz.
 
//Metodumuz üç farklı değişken istiyor
static void Kisi(string isim, int yas, double kilo) 
 {
  Console.WriteLine("Sonuc: isminiz {0}, "+
   "yasiniz {1}, kilonuz {2}",isim, yas, kilo);
 }
Şimdi metodumuzu üç farklı sırayla çağıralım. Daha önce tanımladığımız kişi metodu üzerinde varsayılan olarak yas ve kilo parametrelerini tanımlayalım ve sadece adi parametresinin girilmesini mecbur bırakalım.
 
 static void Main(string[] args)
 {
 // İstediğimiz Bir Sırayla Parametre Çağıralım
 // Burada değişkenleri klasik sırayla yolladık. 
 // Parametre adlarını belirtmesekte doğru olacaktı
 Kisi(adi: "Eren", yas: 23, kilo: 78.5); 
 Kisi(yas: 23, adi: "Eren", kilo: 78.5); //Karışık Sıralama
 Kisi(kilo: 78.5, yas: 23, adi: "Eren"); //Karışık Sıralama
 }


Opsiyonel Parametre Kullanımı(Optional Parameters)

Şimdi metodlarımıza varsayılan parametre değerleri vererek kullanacağız. Burada verdiğimiz varsayılan parametreler sayesinde, istersek metodumuzu parametre değerini belirtmeden kullanabileceğiz.
 
 //yas ve kilo parametrelerine değer girişi yapılmıştır
 static void Kisi(string isim, int yas = 23,
  double kilo = 78.5) 
 {
  //Buradan sonucları kontrol edebilirsiniz
  Console.WriteLine("sonuc: param1 {0}, param2 {1},"+
   " param3 {2}",param1, param2, param3); 
 }

Metodumuzu farklı parametre eşitlikleriyle çağıralım.
 static void Main(string[] args)
 {
  //Sadece adi parametresini girdim ve fonksiyonumu çağırdım,
  // diğer iki parametrem varsayılan değerlerini kullanacaktır.
  Kisi("Eren"); 
  //Burada, parametre değerlerinin belli bir sıraya göre 
  //kullanıldığını düşünürsek 25 ile yas parametresi üzerinde 
  //değişiklik yaptığımız görülür.
  Kisi("Eren", 25); 
  //Burada tüm parametreleri kullandık ve belli bir sıraya göre gönderdik.
  Kisi("Eren", 24, 82.5); 
  //Bu şekilde kullanmak istersek ilk önce adi parametresini beklediği
  //için hata verecektir. Çünkü adi string bir değer ister. 
  //Pekala bu sırayla nasıl kullanalabiliriz. Cevabı bir aşağıdaki satırda.
  Kisi(24, "Eren"); 
  //Bu şekilde parametre isimlerini belirterek kullanmamız mümkündür.
  Kisi(yas: 24, adi:"Eren"); 
 }

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com