Search

Dictionaries - Hashtable0 yorum

Dictionaries - Hashtable

hashtableDictionary  sınıfı ile anahtar - değer  (key - value) çiftlerini saklayan listeler oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz her anahtar benzersiz olmalıdır. Her anahtara karşılıkta bir değer girebilir, anahtarımız ile o değeri çağırabiliriz.
Dictionary kullanımında stack yada queue'lerde olduğu gibi belli bir sıralama yapısı yoktur. Burada parçalar anahtara göre verilen değerlerle tutulur.
Dictionary yapısını özgürce kullanmak istersek, kullanmamız gereken yapı Hashtable'dır. Dictionary kullanırken anahtar türlerini belirtmek durumundayken, Hashtable'larda böyle bir kısıtlama yoktur. 


Anahtar-Değer çiftlerine örnek olarak:
01 - Adana
06 - Ankara
34 - İstanbul
verebiliriz.

Hashtable ornekHT = new Hashtable();
ornekHT.Add("01", "Adana");
ornekHT.Add("06", "Ankara");   //Ekleme: Hashtable eklemelerini bu şekilde yapabiliriz.
ornekHT["34"] = "İstanbul";   //Ekleme: Ayrıca bu şekildede ekleme yapabiliriz. Anahtar köşeli parantezler içinde olmalıdır.
ornekHT.Remove("06");   //Silme: Bu şekilde 06 anahtarına sahip olan eleman silinmiş olur.
int kactane = ornekHT.Count;   //Sayma: Bu şekilde Hashtable içinde kaçtane eleman olduğunu buluruz. Şu anki duruma göre 2 sonucunu verir.
bool varmi = ornekHT.ContainsKey("01");   //Anahtara Göre Arama: Hashtable içerisinde 01 anahtarına sahip olan eleman olup olmadığı sonucunu döndürecektir. Bu durumda varmi değişkenimiz true değerini alacktır.
bool varmideger = ornekHT.ContainsValue("Antalya");   //Değere Göre Arama: Hastable içerisinde Adana değerine sahip olan eleman var mı sorusuna cevap verecektir. Burada sonuç false döner.

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com