Search

C# ile Özel Exception Yazmak0 yorum

C# ile Özel Exception Yazmak

hata firlatmaC# ile uygulamalar geliştiren çoğu kişi exceptionları kullanmıştır. C# tarafından sağlanan belli başlı exceptionlar vardır ve genellikle onları kullanırız. Ancak istersek uygulamamıza özel exceptionlar hazırlayabilir ve bunları yakalayabiliriz. Böylece normalde hata olarak görünmeyen durumlar bizim belirlediğimiz özel fonksiyonlarla hata olarak görülecek ve uygulamayı istediğimiz şekilde yönetebileceğiz. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza, kodlar üzerindeki açıklamalarla takip edebilirsiniz.
Örneğin bir kullanıcı girişi sayfası yapıyoruz ve burada kullanıcı adı olarak Select girilmesini istemiyoruz. Select girildiği zaman hata fırlatacak bir exception yazıyoruz.

Kullanacağımız KullaniciAdiAl fonksiyonunu yazıyoruz.
 static string KullaniciAdiAl()  //KullaniciAdiAl adında bir fonksiyon oluşturuyoruz.
 {
  string kullaniciadi = Console.ReadLine();
  if (kullaniciadi .Equals("Select"))  //Eğer Select Adında Bir KullaniciAdi girildiyse hata fırlatıyoruz.
  {
  throw new SelectHatasi(); //SelectHatasi Adında Bir Exceptionımız Olsun
  } 
   return kullaniciadi;
 }
 Şimdi SelectHatasi Exceptionımızı Oluşturuyoruz.
 public class SelectHatasi: Exception  //Exception Sınıfından Türetme Yapıyoruz
 {
  public SelectHatasi() : base("Bu alana Select ifadesi yazılamaz!")
  {
   this.HelpLink = "http://www.erenguvercin.com/";  //Hata için bir yardım linki oluşturuyoruz.
  }
 }
Şimdiyse olayımızın işleyişini yazıyoruz.
 
 static void Main(string[] args)
 {
 string kullanici
  try
  {
   kullanici = KullaniciAdiAl();
   Console.WriteLine("Hoşgeldiniz {0}", kullanici);
  }
  catch (SelectHatasi hata) //hataya düşme durumunu yazıyoruz
  {
   Console.WriteLine(hata.Message);
   Console.WriteLine("Yardım için siteyi ziyaret ediniz: {0}", hata.HelpLink);
  }
 } 

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com