Search

Android Notlarım-10 yorum

Android Notlarım-1

Android ortamında uygulama geliştirirken en sık başvurduğum fonksiyon ve özellikleri açıklamalarıyla birlikte paylaşıyorum. Uygulama geliştirme esnasında sizlere de yardımcı olacağına inanıyorum.

 • findViewById: Xml içindeki bir elementin nesnesi oluşturulurken "findViewById" kullanılır.
 • setOnClickListener: Butonun dinlenmesi için kullanılır.
 • new OnClickListener: Butonun tıklanması durumu için "setOnClickListener" içine yazılır.

 • Intent: Diğer sayfaya geçiş ve veri aktarımı için kullanılır.
             Örnek:
             gonderilecekler.putExtra("emailg", emailtxt.getText().toString());
             gonderilecekler.putExtra("sifreg", sifretxt.getText().toString());
             startActivity(gonderilecekler);

 • gettext(): Nesne içindeki değeri almak için kullanılır.
 • settext(): Nesnedeki değeri set etmek(değiştirmek,ayarlamak) için kullanılır.
 • superclass('extends'): Yeni bir sayfa için(.java), browse üzerinden activity(android) seçilir.
 • protected void onCreate(Bundle savedInstanceState): "onCreate" yazarak yeni oluşturduğumuz sayfa içindeprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) metodu otomatik         oluşturulur. Böylece sayfa kullanılır hale gelir.
 • activity: Manifest içine yeni oluşturduğumuz classlar için activity name'ler eklenmelidir ki activity edildiğinde sayfa tanınsın.         
    Örnek: 
  
               
 
 • activity hızlı kullanım: Bu kullanımda putExtra metodu kullanılmadan geçiş yapılmasını sağlar. En temel geçiş şeklidir.         
    Örnek: startActivity(new Intent(Main.this,Second.class));
 • Double to Integer: Double bir değişkeni Integer'a dönüştürmek için, double değişkenin önüne "(int)" ifadesi yazılır.
              Örnek: (int)doublesayi
             Intent gonderilecekler = new Intent(MainActivity.this,SecondClass.class);

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com