Search

Jquery | Ajax ile ASP.NET Sayfasına İstek2 yorum

Jquery | Ajax ile ASP.NET Sayfasına İstek(Normal ve Query String)

Jquery Ajax kullanarak ASP.NET sayfamıza ister normal, istersekte QueryString kullanarak istekte bulunabiliriz. Bu şekilde istediğimiz sayfayı hızlı bir şekilde çağırabiliriz.
Ben projemde iki ayrı buton ve iki ayrı fonksiyon tanımlayarak istek sayfası oluşturdum. Bu istekler bir cevap sayfasına gönderiliyor ve sonuçlar gösteriliyor. Kodlarımız üzerinde yorum satırlarıyla açıklamaları yaptım. 
Kodlar şöyle:


İstek.aspx:

  <%--ASP.NET Sayfa İsteğinde Bulunan Buton--%>
 

 
<%--Normal Cevabı Görüntüleyeceğimiz Sayfa--%>
<%--Query String'in yazılacağı yer--%> <%--Query String ile ASP.NET Sayfa İsteğinde Bulunan Buton--%>
<%--Query String İstekli Cevabı Görüntüleyeceğimiz Sayfa--%>

İstek.aspx JavaScript:

 function normalistek() { //query string olmadan yapılan istek
  $.ajax({
   type: 'GET',
   url: 'Cevap.aspx', //istek yapılan sayfa
   success: function (result) {
     $('#normalistek').html(result);
      },
   error: function () {
     alert('İstek Gerçekleştirilemedi!');
      }
    });
  }
 function qsileistek() { //query string ile yapılan istek
  $.ajax({
   type: 'GET',
   url: 'Cevap.aspx', //istek yapılan sayfa
   data: 'name=' + escape($('#qstext').val()), //query string
   success: function (result) {
     $('#qsileistek').html(result);
      },
   error: function () {
     alert('İstek Gerçekleştirilemedi!');
      }
    });
  }

Cevap.aspx:

 
<%--Normal alanı--%>
<%--Query String alanı--%>

Cevap.aspx.cs (C#):

 if (Request.QueryString.Count > 0) //Query String isteğini saydırıyoruz. Eğer 0'dan büyükse istek vardır
   {
    var querystringal = Request.QueryString[0]; //Query String'i alıyoruz
    qsnormal.InnerHtml = "Query String ile ASP.NET Sayfası, Query String: "+querystringal+"

"; //Query String'i Html sayfamıza yazdırıyoruz.
   }
 else //Query String olmaması durumu
   {
    normal.InnerHtml = "ASP.NET Sayfası

"; //Html sayfamıza yazdırıyoruz
   }

2 yorum:

Ümit Atalan at: 25 Mart 2013 20:10 dedi ki...

Hocam functionlarda değer gönderip querystringe katabiliyor muyuz?

egvrcn at: 26 Mart 2013 00:23 dedi ki...

Merhaba Ümit, tabikide bunu yapabilirsin.

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com