Search

Entity Framework ile CRUD İşlemleri0 yorum

Entity Framework ile CRUD İşlemleri

Entity Framework ile veri ekleme, okuma, güncelleme ve silme işlemlerinden bahsedeceğim. Bunları öğrendikten sonra Entity Framework üzerinde CRUD(Create, Read, Update, Delete) işlemlerini yapabiliyor olacağız. Anlatımımı daha öncede paylaşmış olduğum Firma veritabanımın üzerinden gerçekleştireceğim. Firma veritabanımın altında bulunan Personel tabloma veri ekleme, okuma, güncelleme ve silme işlemlerini yapacağım.Firma veritabanına Araçlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

Entity Framework ile Insert İşlemi

FirmaEntities FirmaEF = new FirmaEntities();   //Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
Personel personelobj = new Personel() {Ad = "Eren", Soyad = "Güvercin"}; //Entity'e ekleyeceğimiz objeyi oluşturuyoruz.
FirmaEF.Personel.AddObject(calisanobj); //Entity'e kayıt ekliyoruz.
FirmaEF.SaveChanges(); //Entity üzerindeki değişiklikleri kaydediyoruz.

Entity Framework ile Select İşlemi

Personel tablomuzdaki CalisanID'si 1 olan kaydı çekelim.
FirmaEntities FirmaEF = new FirmaEntities();   //Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
Personel personelobj = FirmaEF.Personel.FirstOrDefault(x=>x.CalisanID == 1); //Personel tablosunda bulunan ve CalisanID'si 1 olan kaydı getiriyoruz.

Entity Framework ile Update İşlemi

Personel tablomuzdaki CalisanID'si 1 olan kaydın adını ve soyadını değiştirelim.

FirmaEntities FirmaEF = new FirmaEntities();   //Entity nesnemizi oluşturuyoruz.
Personel personelobj = FirmaEF.Personel.FirstOrDefault(x=>x.CalisanID == 1); //Personel tablosunda bulunan ve CalisanID'si 1 olan kaydı getiriyoruz.
personelobj.Ad = "Kemal"; //CalisanID'si 1 olan personelimizin adını Kemal yapıyoruz.
FirmaEF.SaveChanges();  //Değişiklikleri kaydediyoruz.

Entity Framework ile Delete İşlemi

Şimdide Personel tablomuzdaki CalisanID'si 1 olan kaydı silelim.
Personel personelobj = FirmaEF.Personel.FirstOrDefault(x=>x.CalisanID == 1); //Personel tablosunda bulunan ve CalisanID'si 1 olan kaydı getiriyoruz.
personelobj.DeleteObject(personelobj); //CalisanID'si 1 olan kaydı siliyoruz.
FirmaEF.SaveChanges();  //Değişiklikleri kaydediyoruz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com