Search

Crystal Report ile Rapor Oluşturma0 yorum

Crystal Report ile Rapor Oluşturma

Crystal Report ile nasıl rapor yapılacağından bahsedeceğim.
Öncelikle projemiz üzerinde sağ tıklıyoruz ve Add -> New Item
seçiyoruz. Burada Crystal Report Oluşturma görselinden de gördüğünüz gibi, Reporting sekmesi üzerinden Crystal Reports seçiyoruz ve raporumuza isim veriyoruz.
Ben Personel tablosu oluşturacağım için raporuma PersonelCR ismini verdim.

Crystal Report Oluşturma
Çıkan ekrandan Rapor Sihirbazı kullanılıyor ve Standart seçeneklerini seçiyoruz ve tamam'a basıyoruz.


Crystal Report Sihirbaz
Standart Rapor oluşturma sihirbazı karşımıza gelecektir. Buradan Yeni bağlantı oluştur altından OLE DB(ADO) seçeneğine tıklıyoruz ve bunun altındaki Yeni Bağlantı Oluştur'a tıklıyoruz. Karşımıza gelen OLE DB Sağlayıcıdan SQL Server Native Client seçiyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Bu durumu Standart Rapor Oluşturma Sihirbazı görselinden görebilirsiniz.


Standart Rapor Oluşturma Sihirbazı
Karşımıza gelen pencereden server seçimini yapıyoruz, kullanıcı kimliği ve parolayı giriyoruz. Bununla ilgili görsel aşağıda verilmiştir. Ardından kullanacağımız veritabanını seçiyoruz(ben daha önce oluşturmuş olduğum ve blogumda yer alan Firma veritabanını seçtim) ve sona tıklıyoruz.


OLE DB Bağlantı Bilgileri
Bağlantımız oluşturuldu ve buradan Firma altından dbo ve kullanmak istediğimiz tablo yada tablolar seçilir. ben basit bir personel tablosu oluşturacağım. Tablo seçilir ve ileri okuna tıklanır. Seçili tablolar altında aşağıdaki şekildeki gibi tablonuz görüntülenecektir. Buradan raporunuzda görüntülenecek alanlar seçilir. Ben ad ve soyadı seçiyorum. Önceki gibi seçtiğimiz alanlar için ileri okuna tıklıyoruz.


Rapor Alanı Seçimleri

Gruplama kısmından tablodaki verilerin gruplanma durumu seçilir, ben gruplamak istemiyorum ve iki defa ileriye tıklıyorum.
Son olarak rapor stili seçmemiz gerekiyor. Buradan istediğimiz bir stili seçiyoruz ve son diyoruz.
Rapor Stili
Aşağıdaki şekildeki gibi bir rapor karşımıza gelir ben burada rapor için gelen başlıkları bold yaptım ve alt çizgisini kaldırdım.
Ayrıca Rapor üst bilgisi alanında sağ tılayıp insert ->text object seçerek yazı yazacak bir alan oluşturabiliriz. Ben oluşturdum ve buraya projenin başlığını girdim.


Personel Raporu Taslak
Artık raporumuzu görüntüleyeceğimiz bir aspx sayfası oluşturma sırası geldi. Yeni bir aspx sayfası oluşturuyoruz ve bir isim veriyoruz. Ben Personel Raporu adında bir sayfa oluşturdum.
Oluşturduğumuz sayfaya toolbox ile Raporlama altındaki CrystalReportViewer'ı ekliyoruz.
Buradan sonra raporumuzu ister aspx.cs tarafından kod yazarak, istersekte otomatik olarak ekleyebiliriz. Karmaşık bir tablo yapım olmadığı için otomatik olarak ekleyeceğim.
Oluşturmuş olduğumuz aspx sayfası üzerinden Design sekmesine tıklıyoruz. Burada Crystal Report Viewer görüntülenecektir, Crystal Report Viewer üzerindeki sağ üst köşedeki oka tıklıyoruz. Rapor kaynağı seçten yeni rapor kaynağı oluştur diyoruz. Buradan oluşturduğumuz raporu seçiyoruz ve tamam diyoruz. 


CrystalReportViewer Tasks
Raporumuz bağlanmış oldu. Raporu bağladığımız aspx sayfasını açarak oluşturduğumuz raporu görebiliriz. Benim rapor görüntüm aşağıdaki gibi.
Personel Rapor Görüntüsü

0 yorum:

Yorum Gönder

Check Page Rank
DMCA.com