Search

Interpolated Strings (C# 6.0)0 yorum

Interpolated Strings (C# 6.0)

Bu yazımda, C# 6.0 ile birlikte gelen oldukça kullanışlı bir özellik olan Interpolated Strings ifadesinden bahsedeceğim. 
C# kodlarını yazarken string ifadelerin arasına değer verilerinin yazılması 2 farklı şekilde mümkün oluyordu. Bu yöntemlere basitçe örnek verelim:
  • Console.WriteLine("ifade " + degisken + "ifadenin devamı") 
  • Console.WriteLine("ifade {0} ifadenin devamı", degisken) 
bu şekilde string verilerinin arasına değerleri doldurabiliyorduk. Bu gibi durumlarda araya girecek olan değerlerin çoğalmasıyla kodların yazılması daha zahmetli hale geliyor ve okunurluk zorlaşıyordu.
C# 6.0 ile birlikte gelen interpolated strings özelliği sayesinde bu durumdan tamamıyla kurtuluyoruz. String ifademizi dolar işareti $(dollar sign) kullanarak başlatıyoruz, sonrasını normal bir string ifade yazar gibi yazıyoruz ve araya girecek olan değişkenlere süslü parantez ({}) ekliyoruz, işlem bu kadar basit. Örnek bir interpolated string kullanımı aşağıda verilmiştir.

Google Maps Dinamik İşaretçi Yeri Belirleme (Google Maps Dynamically Change Marker Position)0 yorum

Google Maps İşaretçi Yerini Dinamik Değiştirme (Google Maps Dynamically Change Marker Position)

Merhaba arkadaşlar, uygulama geliştirirken karşıma çıkan bir durum hakkında makale yazacağım. Senaryoya göre kullanıcıya harita üzerinden yer seçme imkanı tanımamız gerekiyor. Kullanıcı yer seçimi yaptıktan sonra, harita üzerinde yerini değiştirmek isterse önceki işaretçinin yerini silip(marker remove), yalnızca yeni verinin konumunu belirten işaretçiyi ekranda göstermeliyiz. Bu senaryoyu gerçekleştiren kodu açıklamalarıyla birlikte aşağıda veriyorum.

JavaScript Public, Private ve Privileged Değişken ve Metotlar0 yorum

Javascript Public, Private, Privileged Değişken ve Metotlar

javascript oop
JavaScript ile public, private ve privileged değişken ve metotlarının nasıl oluşturulacağından bahsedeceğim. Nesneye yönelik bir çok dilde public, private gibi erişim belirleyicileri(access modifiers) anahtar kelimelerle ifade edilir ve bu yüzden kullanımları esnasında bize kolaylık sağlarlar. Ancak JavaScript üzerinde erişim belirleyiciler için herhangi bir anahtar kelime bulunmamaktadır. Kodlama esnasında istediğimiz değişken ve metotları çeşitli yöntemlerle public, private veya priviliged hale getirmeliyiz.

HTML5 WebSQL Kullanımı0 yorum

HTML5 WebSQL Kullanımı

html5 websqlMerhaba arkadaşlar bu yazımda WebSQL kullanımından ve özelliklerinden bahsedeceğim. WebSQL istemci taraflı çalışan ve HTML5 ile birlikte gelen bir özellik. WebSQL sayesinde SQL işlemlerini kullanıcı tarafında dilediğimiz gibi gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirirken de SQL ifadelerini (Select, Insert gibi) kullanıyoruz.WebSQL üzerinde veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tabloya veri ekleme ve tablodan veri okuma özelliklerini bir örnek kod üzerinden anlatacağım.

Javascript ile Kalıtım (Inheritance)0 yorum

Javascript ile Kalıtım (Inheritance)

Nesne Yönelimli Programlamanın(OOP) olmazsa olmaz özelliklerinden birisi olan kalıtımı(inheritance) javascript ile nasıl gerçekleştirdiğimizden bahsedeceğim. Eğer temel anlamda javascript sınıf yapısına hakim değilseniz, öncelikle Javascript ile Nesne Yönelimli Programlama makalemi okumanızı öneririm.

Kalıtımı sunucu taraflı yazılım dillerinde hızlıca kullanabiliyoruz. Örneğin CSharp dilinde iki nokta üst üste(:) karakteriyle, Java dilinde ise extends anahtar kelimesi ile gerçekleştiriyoruz. Javascript ile kalıtımda ise durum biraz farklı.

Javascript ile Nesne Yönelimli Programlama0 yorum

Javascript ile Nesne Yönelimli Programlama

Javascript dili, CSharp veya Java gibi gelişmiş bir Nesne Yönelimli Programlama(OOP) desteğine sahip olmasa da esnek yapılı bir OOP dilidir. Bu makalemde javascript'i nesne yönelimli bir şekilde class yapılarıyla nasıl kullanacağız bundan bahsedeceğim.
Javascript herhangi bir class anahtar sözcüğüne(keyword) bile sahip değil, öyle ki bu dil üzerinde class yapıları function anahtar sözcüğü kullanılarak gerçekleştirilir. Function anahtar sözcüğü ile hem sınıf tanımlanır hem de metod tanımlamaları yapılır.
Check Page Rank
DMCA.com